Metodologija psiholoških istraživanja

 

Prezentacije:

Uvod i elementi (pdf, jan. 2018.) 

Vrste istraživanja (pdf, jan. 2018.)

Metode i tehnike (pdf, sep. 2015)

Sprovođenje, uzorkovanja i pisanje (pdf, jan. 2015)


Cjelokupno gradivo se može pročitati u:

Fajgelj, S. (2014). Metode istraživanja ponašanja (VI izdanje). Beograd: Centar za primenjenu psihologiju. 


Uputstva za izradu seminarskog rada (feb. 2009.)


Predlozi tema za seminarski rad (preliminarni) (feb. 2008.)